שאלות מילוליות

לנוחיותכן, שיעור זה יופיע במקטעים קצרים.

1. שאלות מילוליות – רקע וקשיים מילוליים

1. א. סרטון שניתן להקרין לילדים לחזוק השפה המתמטית

2. קשיים מתמטיים, אבחנות בין בעיות ושאלות חנות

3.  ד"ה תה- 4 סכמות לפתרון בעיות חיבור וחיסור

4. שאלות מילוליות בכפל וחילוק

5. שאלות דו ורב שלביות

6. עוד טיפים ללימוד שאלות מילוליות

7. ולסיכום…

קבצים להורדה: יותר מ פחות מ– שאלות מילוליות בחיבור וחיסור

 שאלות מילוליות רב שלביות בכפל וחילוק  , כרטיסיות מתורגמות שאלות מילוליות