כיצד לתרגל לקראת מבחן בהנדסה?

הילד מתבלבל בין שמות הצורות והכיוונים שלהם?

דרך קלילה לתרגל צורות (גזורות ובחלקי משחק) תוך כדי "קפיצות"

ניתן גם ליישם בתרגול כפולות מספרים, שינון שמות הזויות ועוד.