הליצן של הכיתה

הליצן של הכיתה-
ההבדל בין הילד השלם לילד בכיתה